Com funciona el Banc del Temps?

El temps com a unitat d’intercanvi és una nova moneda per a proporcionar una solució a les retallades massives de la despesa pública en matèria de benestar social, i que es basa en la llibertat d’acció econòmica i no en la intervenció estatal de l’economia.

El Banc del Temps planteja que el diner convencional actualment no és suficient per arreglar tots els problemes que afronten les societats. La idea, doncs, és crear una nova unitat d’intercanvi que permeti treure profit a les habilitats de les persones.

Els crèdits de temps es dipositen al Banc del Temps i poden retirar-se en qualsevol moment per a invertir-se en un gran ventall de serveis i oportunitats ofertes per altres usuaris (el Banc del Temps també actua com a usuari oferint i demanant serveis).

Aquests mecanismes s'anomenen actualment bancs de temps, i es promouen com a eina de regeneració de la comunitat.

Les habilitats, necessitats i disponibilitat de tots els usuaris estan emmagatzemades confidencialment a la base de dades del Banc del Temps, de manera que qualsevol necessitat pot ser coberta per la persona adequada.

El programari de bancs de temps grava i compta totes les transaccions fetes entre usuaris i imprimeix els detalls de tots els moviments.

Com més crèdit de temps circuli i més gent comparteixi el seu temps i els seus talents, més rica esdevindrà la comunitat i més força es dedicarà al canvi social, perquè tothom tindrà l'oportunitat de ser donant i receptor i es convertirà així en un membre productiu de la comunitat.

Transcorregut un temps, les xarxes informals de confiança i suport, evolucionen i actuen com una forma de família estesa, connectant la gent i respectant la seva autonomia.

En els intercanvis que requereixen algun ingredient, material, etc. (com ara els casos de cuina), la persona que demana el servei és qui ha de subministrar aquests materials.