Condicions d'ús

Responsabilitat:

El Banc del Temps d'Igualada només contacta amb els usuaris que diuen poder oferir un servei. El Banc del Temps no pot assegurar el rendiment de cap dels usuaris del Banc del Temps, de manera que mai serà el Banc del Temps d'Igualada responsable per cap lesió o dany a la propietat experimentats durant les transaccions.

El Banc del Temps d'Igualada ofereix a la seva eina informàtica formes de conèixer les experiències que tots els usuaris han tingut mentre oferien serveis a altres usuaris del banc del temps.


Limitacions:

Els serveis no estan garantits i és possible que, en algun cas, el proveïdor d’un servei no compleixi les expectatives de qui el rep. Demanem l'apreciació de l'esforç que cadascú dedica, que és l’engranatge que fa que el Banc del Temps funcioni.

Si hi hagués un problema amb el servei rebut, Banc del Temps d'Igualada, ofereix en la seva eina informàtica formes de conèixer les experiències que tots els usuaris han tingut mentre oferien serveis a altres usuaris del banc del temps.

En cas de problema greu amb el servei rebut, el Banc del Temps d'Igualada pot intervenir dins de les seves capacitats en els conflictes entre usuaris que no s’hagin pogut arreglar i les seves decisions sempre seran finals i sense possibilitat d’apel•lació. Si es detecten accions irregulars, el Banc del Temps d’Igualada pot sancionar els usuaris amb accions que van des del retorn del crèdit obtingut fins a l’expulsió.


 Confidencialitat i privacitat:

Un dels criteris en què es basa el Banc de Temps és en la confiança mútua. Tots els usuaris han de protegir la privacitat i confidencialitat dels altres usuaris. Un usuari pot arribar a ser expulsat de la comunitat per aquest motiu. L'única excepció per compartir informació és en cas que la salut o seguretat d'un altre usuari estigui en perill.QUÈ FER PER REBRE UN SERVEI

Per poder donar o rebre un servei cal estar registrat al Banc de Temps i haver passat un procés de verificació.

Poseu-vos en contacte amb el Banc de Temps al més aviat possible i acordeu un lloc i data per rebre el servei seleccionat. Si deixeu un missatge i l'usuari no respon en uns dies, torneu-ho a provar. En cas de no obtenir resultat, contacteu amb l'administrador.


QUÈ FER I QUÈ NO FER

Què fer?

- Assegureu-vos que l'altra persona entén allò que farà abans d’iniciar l’intercanvi.

- Contacteu amb l'usuari amb antelació en cas de no poder arribar a temps o per cancel•lar el servei.

- La persona que rep el servei es compromet a realitzar el pagament estipulat com més aviat millor.

- Sigueu pacients i oberts en comptes de crítics. Estem per compartir i el fet d'aprendre a conèixer-nos ja és molt.

- Respecteu els altres, ja sigui per religió, creença o pertinença política.

- Si demaneu un servei, assegureu-vos de proporcionar o pagar tots els materials, ingredients o elements necessaris.


Què no fer?

- No fumeu davant d'altres usuaris sense el seu consentiment.

- No accepteu mai diners ni propines.

- No consumiu alcohol o altres drogues mentre oferiu o rebeu els serveis. (El no compliment d’aquest punt és motiu d’expulsió del Banc del Temps)

- No compreu alcohol ni tabac a altres usuaris.